گوشی‌های گلکسی A14 ،A34 و A54 در مراحل نهایی ساخت هستند