فیلتر

احیا کننده نوک هویه FLD

115.000 تومان
0
احیا کننده در فرآیند کار با ابزار لحیم کاری اهمیت بالایی دارد شما به وسیله این محصول می توانید از بین رفتن نوک هویه خود فقط با هفته ای 2 باز استفاده جلوگیری کنید همچنین هویه هایی که دچار خورد گی نوک شده اند با استفاده از این محصول ریکاوری...

احیا کننده نوک هویه مدل SN-TR-15 (تایوانی)

98.000 تومان
0
احیا کننده در فرآیند کار با ابزار لحیم کاری اهمیت بالایی دارد شما به وسیله این محصول می توانید از بین رفتن نوک هویه خود فقط با هفته ای 2 باز استفاده جلوگیری کنید همچنین هویه هایی که دچار خورد گی نوک شده اند با استفاده از این محصول ریکاوری...

اسفنج نسوز

20.000 تومان
0
این پاک کننده دارای عوارض خورده گی نوک نمی باشد و کاملا بی ضرر است ممکن است اسفنج ارسالی مشابه عکس شماره 2 ورقه ای شکل باشد که باید روی آن آب بریزید تا پف کند بعد از پف کردن به صورت خشک استفاده کنید

احیا کننده نوک هویه ریلایف Relife RL-461

ناموجود
0
احیا کننده در فرآیند کار با ابزار لحیم کاری اهمیت بالایی دارد شما به وسیله این محصول می توانید از بین رفتن نوک هویه خود فقط با هفته ای 2 باز استفاده جلوگیری کنید همچنین هویه هایی که دچار خورد گی نوک شده اند با استفاده از این محصول ریکاوری...

احیا کننده نوک هویه مکانیک مدل Mechanic mcn-8S

ناموجود
0
احیا کننده در فرآیند کار با ابزار لحیم کاری اهمیت بالایی دارد شما به وسیله این محصول می توانید از بین رفتن نوک هویه خود فقط با هفته ای 2 باز استفاده جلوگیری کنید همچنین هویه هایی که دچار خورد گی نوک شده اند با استفاده از این محصول ریکاوری...

احیا کننده نوک هویه مدل Sunshine HY FHG-5A

ناموجود
0
احیا کننده در فرآیند کار با ابزار لحیم کاری اهمیت بالایی دارد شما به وسیله این محصول می توانید از بین رفتن نوک هویه خود فقط با هفته ای 2 باز استفاده جلوگیری کنید همچنین هویه هایی که دچار خورد گی نوک شده اند با استفاده از این محصول ریکاوری...