فیلتر

سیم لحیم بهینکس 0.8 میلیمتر 100 گرم BEHINEX

310.000 تومان
0
قطر 0.8 میلیمتر کیفیت متوسط ساخت ایران جهت استفاده بهینه از سیم لحیم های کیفیت متوسط و ضعیف حتما روغن فلاکس خوب تهیه بفرمائید

سیم لحیم بهینکس 0.4 میلیمتر 100 گرم BEHINEX

415.000 تومان
0
قطر 0.4 میلیمتر مناسب تعمیرات smd  و موبایل کیفیت متوسط ساخت ایران جهت استفاده بهینه از سیم لحیم های کیفیت متوسط و ضعیف حتما روغن فلاکس خوب تهیه بفرمائید

سیم لحیم بهینکس 1 میلیمتر 100 گرم BEHINEX

310.000 تومان
0
قطر 1 میلیمتر  مناسب جهت بردهای صنعتی و امور باتری سازی کیفیت متوسط ساخت ایران جهت استفاده بهینه از سیم لحیم های کیفیت متوسط و ضعیف حتما روغن فلاکس خوب تهیه بفرمائید

سیم لحیم خودکاری 1 میلیمتر 20 گرم سومو مدل SOMO SM137

67.000 تومان
0
مناسب جهت همراه داشتن برای مواقع ضروری کیفیت متوسط جهت استفاده بهینه از سیم لحیم های کیفیت متوسط و ضعیف حتما روغن فلاکس خوب تهیه بفرمائید

سیم لحیم 0.3mm مکانیک Mechanic TY-V866 40g

150.000 تومان
0
قطر 0.3 میلیمتر کیفیت متوسط ساخت چین جهت استفاده بهینه از سیم لحیم های کیفیت متوسط و ضعیف حتما روغن فلاکس خوب تهیه بفرمائید

سیم لحیم آساهی 0.8 میلیمتر 250 گرم ASAHI-ch (های کپی)

600.000 تومان
0
قطر 0.8 میلیمتر کیفیت متوسط ساخت چین جهت استفاده بهینه از سیم لحیم های کیفیت متوسط و ضعیف حتما روغن فلاکس خوب تهیه بفرمائید

سیم لحیم آسران 0.8 میلیمتر 100 گرم ASERAN

275.000 تومان
0
قطر 0.8 میلیمتر کیفیت متوسط ساخت ایران جهت استفاده بهینه از سیم لحیم های کیفیت متوسط و ضعیف حتما روغن فلاکس خوب تهیه بفرمائید

سیم لحیم آساهی 0.8 میلیمتر 100 گرم ASAHI-ch (های کپی)

265.000 تومان
0
قطر 0.8 میلیمتر کیفیت متوسط ساخت چین جهت استفاده بهینه از سیم لحیم های کیفیت متوسط و ضعیف حتما روغن فلاکس خوب تهیه بفرمائید

سیم لحیم گوت GOOT ژاپن 0.8 میلیمتر 100 گرم

595.000 تومان
0
0.8 میلی متر وزن خالص 100 گرم ساخت مالزی به سفارش ژاپن دارای ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی

سیم لحیم ژرف 1 میلیمتر 50 گرم JARF

175.000 تومان
0
قطر 1 میلیمتر مناسب جهت بردهای صنعتی و امور باتری سازی کیفیت متوسط ساخت ایران جهت استفاده بهینه از سیم لحیم های کیفیت متوسط و ضعیف حتما روغن فلاکس خوب تهیه بفرمائید

سیم لحیم ژرف 2 میلیمتر 250 گرم JARF

675.000 تومان
0
قطر 2 میلیمتر مناسب جهت بردهای صنعتی و امور باتری سازی کیفیت متوسط ساخت ایران جهت استفاده بهینه از سیم لحیم های کیفیت متوسط و ضعیف حتما روغن فلاکس خوب تهیه بفرمائید

سیم لحیم 1 میلیمترELECTROLOY وزن 250 گرم

1.300.000 تومان
0
قطر 1 میلیمتر نسبت قلع به سرب 63/37 نقطه ذوب 183~184 درجه سانتی گراد کیفیت عالی آغشته به روغن فلکسی