فیلتر

شمش قلع 63/37 آسران ASERAN وزن 1 کیلوگرم

1.750.000 تومان
0
قیمت اعلام شده بهای هر کیلو از شمش می باشد. با توجه به متغیر بودن وزن هر شمش قلع پس خرید کارشناسان کارن الکترونیک جهت اعلام وزن دقیق و قیمت نهایی با شما تماس خواهند گرفت. شمش قلع ASERAN به صورت عمده و کیلویی موجود می باشد. جهت خرید با...

شمش قلع 63/37 آساهی اصلی ASAHI وزن 1 کیلوگرم

4.500.000 تومان
0
کیفیت بسیار عالی ترکیب 63/37 درصد واقعی ساخت مالزی قیمت اعلام شده بهای هر کیلو از شمش می باشد. با توجه به متغیر بودن وزن هر شمش قلع پس خرید کارشناسان کارن الکترونیک جهت اعلام وزن دقیق و قیمت نهایی با شما تماس خواهند گرفت. شمش قلع ASERAN به صورت...

شمش قلع 63/37 ماگما MAGMA وزن 1 کیلوگرم

1.900.000 تومان
0
قیمت اعلام شده بهای هر کیلو از شمش می باشد. با توجه به متغیر بودن وزن هر شمش قلع پس خرید کارشناسان کارن الکترونیک جهت اعلام وزن دقیق و قیمت نهایی با شما تماس خواهند گرفت. شمش قلع ASERAN به صورت عمده و کیلویی موجود می باشد. جهت خرید با...